Hoàn thiện công trình Kính hoa đồng tại Sài Gòn (Anh Dũng)

Công ty Kính hoa đồng Hoàng Minh trân trọng giới thiệu công trình thi công của chúng tôi tại Sài Gòn

Công trình bảo gồm bộ kính hoa đồng Cửa đi - Cửa sổ - Vách ngăn:

  1. 8 cửa đi
  2. 8 cửa sổ
  3. 6 vách ngăn