Công trình kính hoa đồng tại Phú Xuyên (Anh Tùng)

Công ty Kính hoa đồng Hoàng Minh trân trọng giới thiệu công trình thi công của chúng tôi tại Phú Xuyên

Công trình bảo gồm bộ kính hoa đồng Cửa đi - Cửa sổ - Vách ngăn:

  1. 6 cửa đi
  2. 8 cửa sổ
  3. 6 vách ngăn